idea

Jastrzębie to miasto młode. W każdym razie oficjalnie. Ma 50 lat, a więc mniej niż duża cześć jego mieszkańców. Ale to miasto ma swoją historię. Dłuższą niż jego prawa miejskie i bardzo ciekawą. Ma też swoją  teraźniejszość, która sprawia że to miasto żyje i ma swoje możliwości. Nawet, jeśli niektórzy twierdzą, że jest inaczej. I o tym świadczą fakty, nawet jeśli nie dla wszystkich są znane. Te fakty chcemy zebrać w jednym miejscu i dać możliwość poznania ich przez każdego, kto przypadkiem lub celowo tu zawędruje. W tym celu tworzymy Jaspedię – Popularną Encyklopedię Jastrzębia-Zdroju, która wzorem powszechnie znanej Wikipedii ma być dobrem wspólnym, wspólnie tworzonym i powszechnie wykorzystywanym. Zapraszamy do częstych odwiedzin i mamy nadzieję, że Jaspedia przybliży historię i sprawy tego miasta, wzbudzi zainteresowanie nimi i odpowie przynajmniej na niektóre pytania.
 
Zapraszamy również do szerokiej współpracy wszystkie osoby, które chciałyby włączyć się w jej tworzenie, podzielić się posiadanymi informacjami i zagłębić w nasze wspólne dzieje. Prosimy również o uwagi i opinie, na pewno wnikliwie je rozważymy a błędy poprawimy. Niech to będzie nasze wspólne dzieło.
 
 
Rada Jaspedii                                                                                                                                                                                                              
Jastrzębie-Zdrój, maj 2014