redakcja

Rada Jaspedii:

Marcin Boratyn – historyk, muzealnik, kierownik Galerii Historii Miasta. Redaktor „Biuletynu GHM” i autor wielu pozycji książkowych poświęconych historii Jastrzębia-Zdroju.

Janusz Lubszczyk - historyk z Wodzisławia Śląskiego, nauczyciel, archiwista, autor artykułów i prac monograficznych o historii regionu i miasta, inicjator regionalnych przedsięwzięć historycznych dla młodzieży. Pracuje w Szkole Podstawowej nr 19 im. Juliana Tuwima i Zespole Szkół nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego. W Jaspedii zajmuje się głównie górnictwem, PRL-em oraz początkami średniowiecznego osadnictwa na terenie dzisiejszego miasta. Można go spotkać wysoko, na górskich szlakach. Jest miłośnikiem, wielbicielem gór, głównie Bieszczadów…
„…nie będzie końca tam gdzie panuje pamięć o przeszłości…” (J.L., 2012) 

Dariusz Mazur - niezmordowany poszukiwacz informacji na temat historii Jastrzębia-Zdroju.

Zbigniew Wachowiec

Paweł Warłycho