Publikacje i media wtorek, 06 stycznia 2015 12:39   |  

Jastrzębie w rankingu jakości miejskiego życia "POLITYKI"

W 2014 r. tygodnik "POLITYKA" przygotował ranking jakości życia w polskich miastach na prawach powiatu. Kryteria rankingu zapożyczono z zestawiania "Better Life Index" przygotowywanego przez OECD. Wyznaczono 11 kategorii wyrażających istotne aspekty miejskiego życia i dla oszacowania indeksu każdej z nich wybrano od dwóch do czterech kryteriów. Gdy miasto maiło najlepszy wynik w danym kryterium - otrzymywało 100 punktów, gdy najgorszy - 0; reszcie miast przypisano wyliczoną, pośrednią ilość punktów. Średnia arytmetyczna poszczególnych kryteriów wyznaczyła wartość indeksu danej kategorii, poczym wyciągnięto średnią z rezultatów wszystkich jedenastu kategorii, uzyskując w ten sposób Indeks Jakości Życia dla danego miasta.

W poszczególnych kategoriach Jastrzębie uzyskało następującą ilość punktów:

·warunki mieszkaniowe (kryteria: powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę i zadowolenie z warunków mieszkaniowych) - 54,8 pkt

·dochody (średnie wynagrodzenie, dochody miasta na mieszkańca) - 61,8

·praca (bezrobocie, wskaźnik aktywności zawodowej) - 34,3

·wspólnota (stosunek liczby samobójstw do liczby mieszkańców, poziom zaufania) - 55,4

·edukacja (wydatki na oświatę, procent dzieci w wieku 3-4 lat objętych wychowaniem przedszkolnym, średni wynik egzaminu gimnazjalnego z j. polskiego i matematyki) - 27,4

·środowisko (odsetek mieszkańców korzystający z oczyszczalni ścieków, masa odpadów zmieszanych przypadających na mieszkańca) - 74,4

·społeczeństwo obywatelskie (poziom działalności na rzecz społeczności lokalnej, frekwencja w wyborach samorządowych 2010r.)- 27,8

·zdrowie (liczba lekarzy na mieszkańca, zadowolenie ze zdrowia) - 37,4

·zadowolenie z życia (satysfakcja z życia, poziom szczęścia) - 55,4

·bezpieczeństwo (liczba przestępstw na tysiąc mieszkańców, zadowolenie ze stanu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania) - 79,9

·jakość samorządu (wydatki na kulturę, wydatki na obsługę długu publicznego, poziom dofinansowania z UE, długość ścieżek rowerowych - 33,2

Indeks Jakości Życia dla Jastrzębia-Zdroju wyniósł 49,2 pkt. Dało to 30 miejsce w kraju (pierwsze trzy miejsca zajęły: Warszaw, Sopot i Wrocław z Indeksami wartości, kolejno,: 70,3, 66,3 i 59,7). Jastrzębie nie wypadło źle na tle innych śląskich miast. Wyżej były tylko Gliwice - na 19 miejscu, z Indeksem wielkości 52,4 pkt; natomiast w tyle zostały m.in.: Rybnik (34 miejsce, indeks - 48,2), Katowice (39 miejsce, indeks - 47,3), Bielsko-Biała (40 miejsce, indeks - 47), Żory (42 miejsce, indeks- 45,9). 

Źródła:

  • POLITYKA Wydanie Specjalne 10/2014, Miasta i ludzie
Czytany 847 razy
Ostatnio zmieniany środa, 05 października 2022 21:14

Paweł Warłycho

Politolog z zawodu i zamiłowania. Autor artykułów o najnowszej historii Jastrzębia publikowanych m.in. w "Biuletynie Galerii Historii Miasta" oraz jastrzębskim dodatku do "Dziennika Zachodniego", a także współaut

Najczęściej czytane

Słowa kluczowe