Deprecated: Function strftime() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/zwach/jaspedia.jasnet.pl/public_html/module/Index/text.php on line 35

Deprecated: Function strftime() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/zwach/jaspedia.jasnet.pl/public_html/module/Index/text.php on line 36
JASPedia

Źródła czwartek, 12 marca 2015 21:50   |  

Postulaty Komitetu Strajkowego KWK „Manifest Lipcowy” w sierpniu 1988 r.

1) Reaktywowanie Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”.

2) Podnieść płace w górnictwie adekwatnie do rangi zawodu – 2,21 razy więcej niż średnia krajowa.

3) Przywrócić do pracy wszystkich zwolnionych za działalność mającą na celu dobro współpracowników i dobro kraju z pełnym odszkodowaniem i zachowaniem ciągłości pracy.

4) Ujednolicić ceny w całym kraju tych samych produktów.

5) Zmienić natychmiast gospodarkę materiałami na zakładach pracy przez większą kontrolę materiałów i urządzeń wysyłanych na złom.

6) Ujednolicić emerytury w całym resorcie górnictwa, tak aby różnica między dolną a górną granicą emerytury nie była większa niż kilka tys. zł. a zapewniała odpowiedni standard życia.

7) Odblokować i zwiększyć premię dla oddziałów i ich pracowników za odzysk materiałów i urządzeń.

8) Wprowadzić system dniówkowy i zwiększyć stawki tak, aby zarobek od poniedziałku do piątku równał się dwukrotnej średniej krajowej.

9) Zabronić zmuszania pracowników do pracy w soboty i niedziele, pod groźbą sankcji i represji.

10) Wypłacić 14-tą pensję na takich samych warunkach jak 13-tą pensję.

11) Wypłacić 14-tą pensję dla oddziałów powierzchniowych.

12) Wszelkie inwestycje prowadzone przez kopalnie muszą być konsultowane z załogą. Pieniądze na te inwestycje są wypracowywane przez załogę.

13) Zmniejszyć wiek emerytalny pracownikom fizycznym o 5 lat w I kategorii zaszeregowania.

14) Umożliwić swobodny przepływ informacji o strajku w środkach masowego przekazu, który rozpoczął się z 15 na 16 sierpnia 1988 r.

15) Wypłacać deputat węglowy wszystkim górnikom – pracownikom tej samej wysokości tj. za 8 ton.

16) Domagamy się przyspieszenia oddawania mieszkań przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Niedobczycach.

17) Żądamy wyjaśnienia dlaczego w kopalniach jednego Gwarectwa istnieją różnice w stawkach osobistego zaszeregowania.

18) Zmniejszyć liczbę dozoru.

19) Za okres strajku na kopalni dniówki obliczone jak za normalny dzień pracy.

20) Zmniejszyć radykalnie administrację na kopalni, tj. około 30 %.

21) Ustalić zasiłek rodzinny, by był jednolity.

22) Zapewnić pracownikom wolny wybór opieki lekarskiej tj. przychodni lekarskiej.

Źródła:

  • „Górnik Polski” wyd. specj. z 18.08.1988, s. 1-2.
Czytany 1124 razy
Ostatnio zmieniany piątek, 05 kwietnia 2024 02:46

Marcin Boratyn

Marcin Boratyn – historyk, muzealnik, kierownik Galerii Historii Miasta. Redaktor „Biuletynu GHM” i autor wielu pozycji książkowych poświęconych historii Jastrzębia-Zdroju.

Najczęściej czytane

Słowa kluczowe