Publikacje i media wtorek, 17 marca 2015 16:44   |  

Manifeściak

"Manifeściak" - pismo zakładowej Solidarności z KWK "Manifest Lipcowy" wydawane w latach 80-tych XX wieku. W różnych okresach przyjmowało odmienne formy.

Okres Solidarności

Wydawane od lutego do grudnia 1981 r. przez TKZ NSZZ Solidarność KWK "Manifest Lipcowy". Ukazały się 23 numery pisma w nakładzie 1 - 4 tys. egzemplarzy (format A4, wielostronicowe). W skład redakcji wchodzili: Jerzy Błaut, Jan Bożek, Eugeniusz Zandler. Na łamach "Manifeściaka'" przedstawiano bieżące sprawy związkowe.

Okres konspiracji

Z inicjatywy działaczy podziemnych struktur Solidarności z "Manifestu", Stanisława Koska i Zbigniewa Jaskólskiego w maju 1985 r. ukazał się pierwszy numer bezdebitowego "Manifeściaka". Kolejny dopiero po półtorej roku (w grudniu 1986 r.), ale jako numer 24., symbolizującym ciągłość z pismem wydawanym przed stanem wojennym. Później następne, z różną numeracją lub bez - w celu zmylenia organów ścigania. Początkowo periodyk miał objętość 2 stron A4 i nakład 30 - 50 egzemplarzy, później, dzięki zmianie techniki druku, osiągnął nakład 1 - 2 tys. egzemplarzy. W skład redakcji wchodzili: Elżbieta Baradziej, Stanisław Kosek, Władysław Matysiak. Praca redakcyjna przebiegała w konspiracyjnych warunkach. W piśmie zamieszczano informacje o działaniach Solidarności, przedruki z innych pism podziemnych, oświadczenia działaczy podziemia. Dodatkowo redakcja wydawała okolicznościowe kartki, ulotki, materiały satyryczne. Rozwinięto również sieć kolportażu.

Okres strajków Sierpnia '88

W czasie strajków w sierpniu 1988 r. pismo przekształciło się w codzienny informator strajkowy, sygnowany przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Redagowali go Jarosław Szczepański i Ryszard Bocian.

Od września było drukowane przez Górnośląską Oficynę Wydawniczą, składało się 4 - 8 stron i było kolportowane w jastrzębskich kopalniach. Później przyjęło formę miesięcznika, było wydawane do 1992 r.

Źródła:

  • www.encyklopedia-solidarnosci.pl
Czytany 1047 razy
Ostatnio zmieniany niedziela, 02 października 2022 01:46

Paweł Warłycho

Politolog z zawodu i zamiłowania. Autor artykułów o najnowszej historii Jastrzębia publikowanych m.in. w "Biuletynie Galerii Historii Miasta" oraz jastrzębskim dodatku do "Dziennika Zachodniego", a także współaut

Najczęściej czytane

Słowa kluczowe