Deprecated: Function strftime() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/zwach/jaspedia.jasnet.pl/public_html/module/Index/text.php on line 35

Deprecated: Function strftime() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/zwach/jaspedia.jasnet.pl/public_html/module/Index/text.php on line 36
JASPedia

Źródła czwartek, 28 maja 2015 21:43   |  

Postulaty Międzyzakładowej Komisji NSZZ "Solidarność" w sierpniu 1988 r.

W imię prawa do godziwego życia górników i ich rodzin oraz do poprawy warunków pozwalających na rzetelną i uczciwą pracę MK ”S” w Jastrzębiu-Zdroju domaga się:

1. Przywrócić prawo do pluralizmu związkowego, w tym prawo NSZZ „Solidarność” jest warunkiem skutecznego wprowadzania reformy gospodarczej.

2. Znieść gwarectwa i uczynić z kopalń samodzielnie, samorządne i samofinansujące się przedsiębiorstwa.

3. Żądamy, aby w całym kraju płace rosły proporcjonalnie do stopnia inflacji. W górnictwie należy uprościć system płac i zwiększyć płace dla pracowników zakładów górniczych tak, aby przeciętny zarobek od poniedziałku do piątku równał się co najmniej dwukrotnej przeciętnej płacy krajowej. Przy czym musi to być minimalny zarobek dla pracowników dołowych. Należy wypłacać 14-ą pensję na takich warunkach jak 13-ą pensję. Zrównać prawa wszystkich pracowników kopalń do deputatu węglowego /tj. 8 ton/. Praca w soboty i niedziele musi odbywać się na zasadach pełnej dobrowolności.

4. Znowelizować układ zbiorowy biorąc pod uwagę szczegółowe postulaty strajkowe poszczególnych zakładów górniczych.

5. Przywrócić pełny zakres świadczeń wynikających z Karty Górnika i zapewnić, aby świadczenia te nie traciły na wartości z powodu inflacji.

6. Zakładowe służby BHP muszą być niezależne od dyrekcji, tak aby zagwarantować przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

7. Wprowadzić zasadę pełnego odszkodowania według przepisów kodeksu cywilnego za wypadki przy pracy i choroby zawodowe, których wykaz należy rozszerzyć /szczególnie o choroby kręgosłupa/. Zapewnić pracownikom wolny wybór opieki lekarskiej /tj. przychodni lekarskich/.

8. Zapewnić, aby realna wartość rent i emerytur nie malała. Obniżyć wiek emerytalny pracowników powierzchni z 60 do 55 lat w I kategorii zatrudnienia /tj.w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia/.

9. Przywrócić do pracy zwolnionych za działalność mającą na celu ochronę interesów pracowniczych z zachowaniem ciągłości pracy i z pełnym odszkodowaniem.

10. Zagwarantowanie, że nikt nie będzie represjonowany za organizowanie i udział oraz pomoc niesioną strajkującym. Za okres strajku, dniówki będą obliczone jak za normalny dzień pracy. Odstąpić od poboru do służb zmilitaryzowanych, stosowanego jako sankcje za strajk.

11. Stworzyć warunki skutecznej ochrony środowiska. W tym celu muszą powstać niezależne instytucje wyposażone w odpowiednie pełnomocnictwa.

12. W poszczególnych zakładach pracy zrealizować wszystkie lokalne postulaty strajkowe. Negocjacje nad nimi przebiegać będą po podpisaniu porozumienia z MK”S” w Jastrzębiu-Zdroju.

 

Międzyzakładowa Komisja NSZZ „Solidarność”

Jastrzębie-Zdrój, 25 VIII 88

Źródła:

  • „SPiS” nr 1, wrzesień 1988, str. 2-3.
Czytany 1028 razy
Ostatnio zmieniany niedziela, 14 lipca 2024 18:03

Marcin Boratyn

Marcin Boratyn – historyk, muzealnik, kierownik Galerii Historii Miasta. Redaktor „Biuletynu GHM” i autor wielu pozycji książkowych poświęconych historii Jastrzębia-Zdroju.

Najczęściej czytane

Słowa kluczowe