Deprecated: Function strftime() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/zwach/jaspedia.jasnet.pl/public_html/module/Index/text.php on line 35

Deprecated: Function strftime() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/zwach/jaspedia.jasnet.pl/public_html/module/Index/text.php on line 36
JASPedia

Pozostałe poniedziałek, 15 lutego 2016 09:03   |  

Ziemia jastrzębska w województwie katowickim (1950-1998)

W 1950 roku zostało zlikwidowane województwo śląskie. W jego miejsce powołano nowe województwa, katowickie i opolskie. Tym samym zmielił się jego obszar. W marcu 1953 roku zmieniono jego nazwę na województwo stalinogrodzkie. Taki stan utrzymywał się do grudnia 1956 roku, kiedy to powrócono do poprzedniej nazwy.
Ziemia jastrzębska leżała do momentu likwidacji powiatów w 1975 roku, w granicach powiatu pszczyńskiego, rybnickiego oraz nowopowstałego powiatu wodzisławskiego.
W 1954 roku w miejsce gmin powołano gromady jako jednostki podziału administracyjnego wsi. Zniesiono je w 1973 roku. Zlikwidowano wówczas także osiedla jako odrębne jednostki podziału administracyjnego. W miejsce gromad wprowadzono gminy jako podstawowe jednostki podziału administracyjno-gospodarczego na terenach wiejskich.
Władza komunistyczna próbując na siłę tworzyć ośrodki wielkomiejskie włączyła m.in. z dniem 1 lutego 1977 roku do miasta Jastrzębie-Zdrój, sołectwo Pniówek. Już 1 stycznia 1993 roku Pniówek powrócił do gminy Pawłowice.
1 czerwca 1975 roku zlikwidowano powiaty i wprowadzono dwustopniowy podział terytorium na jednostki stopnia podstawowego (gminy, miasta, dzielnice większych miast) i wojewódzkiego. W miejsce 17 województw powstało 49. Reforma obowiązywała do 31 grudnia 1998 roku. Od stycznia 1999 roku powrócono do trójstopniowego podziału terytorialnego. Jastrzębie-Zdrój uzyskało wówczas status miasta na prawach powiatu. Zostało zlikwidowane województwo katowickie. W jego miejsce powołano województwo śląskie.

Źródła:

 • Dekret Rady Państwa z dnia 7 marca 1953 r. o przemianowaniu miasta Katowice na miasto Stalinogród i województwa katowickiego na województwo stalinogrodzkie (Dz. U. z 1953 roku, nr 13, poz. 51).
 • Dekret Rady Państwa z dnia 10 grudnia 1956 r. o przywróceniu nazwy miasta Katowice i województwa katowickiego (Dz. U. z 1956 roku, nr 58, poz. 269).
 • Ustawa z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz.U. 1954 nr 43 poz. 191).
 • Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U. 1972 nr 49 poz. 312).
 • Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U. 1975 nr 16 poz. 910).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie określenia miast oraz gmin wchodzących w skład województw (Dz.U. 1975 nr 17 poz. 92).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 1998 nr 91 poz. 578).
 • Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 96, poz. 603).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1954 roku, w sprawie utworzenia powiatu wodzisławskiego w województwie stalinogrodzkim (Dz.U. 1954 nr 49 poz. 247).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów (Dz.U. 1998 nr 103 poz. 652).
 • Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 25 stycznia 1977 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie katowickim (Dz.U. 1977 nr 3 poz. 15).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1992 r. w sprawie zmiany granic niektórych gmin w województwach: chełmskim, katowickim, krośnieńskim, pilskim, skierniewickim, słupskim i tarnowskim (Dz.U. 1992 nr 54 poz. 260).
Czytany 1443 razy
Ostatnio zmieniany piątek, 12 lipca 2024 06:14

Janusz Lubszczyk

Historyk z Wodzisławia Śląskiego, nauczyciel, archiwista, autor artykułów i prac monograficznych o historii regionu i miasta. Pracuje w Szkole Podstawowej nr 19 im. Juliana Tuwima i Zespole Szkół nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego.

Najczęściej czytane

Słowa kluczowe