Deprecated: Function strftime() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/zwach/jaspedia.jasnet.pl/public_html/module/Index/text.php on line 35

Deprecated: Function strftime() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/zwach/jaspedia.jasnet.pl/public_html/module/Index/text.php on line 36
JASPedia

Publikacje i media niedziela, 02 marca 2014 12:42   |  

Gazeta jastrzębska "Nasze Problemy" (1974-1982)

Periodyk wydawany był w Jastrzębiu-Zdroju od 1974 do 1982 roku. Pierwszy numer „NP” ukazał się 20 września 1974 roku, czyli sześć miesięcy po skierowaniu, niezbędnego do otrzymania zgody na wydawnictwo, pisma do Głównego Urzędu Kontroli Publikacji, Prasy i Widowisk (GUKPPiW). Powyższa prośba datowana na 21 marca 1974, sygnowana przez dyrektorów i sekretarzy partyjnych trzech kopalń jastrzębskich, „Moszczenica” (zakład wiodący), „Jastrzębie” oraz „Zofiówka” (od 5 listopada 1974 roku nazwa "Manifest Lipcowy") została rozpatrzona pozytywnie, niespełna tydzień później. Z pisma wynika m.in., że samorząd robotniczy trzech zakładów pracy, jednocześnie wydawca, zabiegał o nakład w wysokości 20 tys. i dwutygodniową częstotliwość druku numeru. GUKPPiW ustosunkował się jedynie pozytywnie do drugiego z wymienionych punktów. Jeśli chodzi o ilość druku gazety to nie miała przekraczać 15 tys. egzemplarzy. Przyczyna była dosyć prozaiczna, mianowicie deficyt papieru. De facto każdy nakład nie przekraczał liczby 14800.
W zamyśle samorządu robotniczego, „NP” jako organ prasowy miał integrować brać górniczą,  poruszać problemy produkcyjno-eksploatacyjne, ale nie stroniąc od tematów dnia codziennego. Jednocześnie tytuł pełnił funkcję kroniki miejskiej, czyli zamieszczano w nim każdorazowo  wydarzenia miejskie, które  warte był zdaniem wydawcy uwagi. Pod winietą „NP” można było znaleźć artykuły o tematyce sportowej, turystycznej, literackiej, ponadto recenzje książek i filmów oraz krzyżówki.  Periodyk pełnił również funkcję propagandowo-indoktrynacyjną.  
Pierwsze numery ukazywały się co dwa tygodnie (5 i 20 każdego miesiąca). Z początkiem roku 1978 za zgodą GUKPPiW tytuł przeszedł na tryb tygodniowy, chociaż organ wydający planował wydawać go jako „dekadówkę”. Wzrost częstotliwości wydawania pisma implikował obniżenie nakładu z 15 do 10 tys. De facto gazeta nie ukazywał się w takiej ilości a  nakład wynosił maksymalnie 6 tys. egzemplarzy.
Część sprzedaży gazety odbywała się w przyzakładowych kioskach oraz za pośrednictwem „Ruch”, który z czasem stał się jedynym kolporterem pisma. Numer początkowo drukowano w  Zakładach Graficznych w Opolu, następnie w Częstochowie, ostatecznie w Katowicach  (RSW „Prasa-Książka Ruch”).

W listopadzie roku 1975 liczba wydawców powiększyła się o kopalnie „Borynia” i „XXX lecia PRL” (obecnie kopalnia Pniówek). Pięć lat później do tego grona dołączyło Przedsiębiorstwo Robót Górniczych „ROW” z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju. Tego samego roku decyzją GUKPPiW prawo do wydawnictwa uzyskała Międzyzakładowa Komisja Robotnicza NSZZ Solidarność. Jednakże już w połowie marca roku następnego gazeta powróciła do pierwszego właściciela. Nie obyło się wówczas bez zmian. Prócz cięć w etatach redakcji, zmianie uległa częstotliwość wydawania, na dwutygodniowy.  Ponadto w maju 1981 roku tytuł przejęła RSW w Katowicach, przy czym co ważne w dalszym ciągu był dofinansowywany z kas zakładów macierzystych. 
Nie mały wpływ na druk numeru wywarł stan wojenny. Od chwili jego wprowadzenia pismo znikło z kiosków, na ponad pięć miesięcy. Staraniem zakładu wiodącego, czyli KWK „Moszczenica”, która w piśmie datowanym na 22 lutego 1982 roku zwróciła się do GUKPPiW  z prośbą o wznowienie wydawnictwa, tytuł pojawił się w sprzedaży w połowie maja tego roku. Jednak od tego momentu pismo chyli się ku upadkowi. Wobec braku dofinansowania  ze strony kopalń i znikomych dotacji z zewnątrz gazeta nie miała racji bytu. W roku 1983 tytuł nie ukazał się. Z dokumentacji finansowej „NP” wynika, że gazeta była deficytowa. Do momentu likwidacji ukazały się 273 numery jastrzębskiej gazety.

Źródła:

  • Lubszczyk J., Periodyk Nasze Problemy 1974-1982. "Biuletyn Galerii Historii Miasta" nr 7 z lutego 2008 roku.
Czytany 2460 razy
Ostatnio zmieniany środa, 19 czerwca 2024 05:39

Janusz Lubszczyk

Historyk z Wodzisławia Śląskiego, nauczyciel, archiwista, autor artykułów i prac monograficznych o historii regionu i miasta. Pracuje w Szkole Podstawowej nr 19 im. Juliana Tuwima i Zespole Szkół nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego.

Najczęściej czytane

Słowa kluczowe