Deprecated: Function strftime() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/zwach/jaspedia.jasnet.pl/public_html/module/Index/text.php on line 35

Deprecated: Function strftime() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/zwach/jaspedia.jasnet.pl/public_html/module/Index/text.php on line 36
JASPedia

Wydarzenia niedziela, 02 marca 2014 14:03   |  

Wizyta I Sekretarza Komitetu Centralnego PZPR Edwarda Gierka w Jastrzębiu-Zdroju (grudzień 1971 rok - uruchomienie kopalni "Borynia")

4 grudnia 1971 roku w Dzień Górnika przybył do Jastrzębia-Zdroju w celu uroczystego uruchomienia kopalni „Borynia”, I sekretarz KC PZPR,  Edward Gierek. W uroczystościach brali udział wicepremier i minister górnictwa i energetyki, Jan Mitręga, dyrektor naczelny Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego, Jerzy Kucharczyk, przewodniczący Centralnej Rady Związków Zawodowych, członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego, Władysław Kruczek, wiceprzewodniczący Centralnej Rady Związków Zawodowych, przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Związków Zawodowych, Roman Stachoń, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach, Zdzisław Grudzień, a także władze lokalne na czele z sekretarzem Komitetu Powiatowego PZPR w Wodzisławiu Śląskim Klemensem Kurkiem oraz sekretarzem Komitetu Powiatowego PZPR Rybnik, Janem Poloczkiem. W uroczystościach wziął udział I sekretarz Komitetu Okręgowego Komunistycznej Partii Francji z okręgu Pas de Calais, Raymond Dumand.
I sekretarza przywitał dyrektor RZPW. Kolejno Gierek oraz osoby mu towarzyszące wyjechali na I szyb. Gierek po krótkim instruktażu jakiego udzielił mu maszynista Augustyn Mocko symbolicznie uruchomił szyb wyciągowy. Później przecinając wstęgę Gierek powiedział: „Życzę załodze nowej kopalni sukcesów przede wszystkim szczęśliwej pracy”. Kazimierz Szczebrzeszyk zameldował w imieniu przedsiębiorstw budujących, że kopalnia jest gotowa do eksploatacji. 
W sali zbornej kopalni „Borynia” odbyło się spotkanie z budowniczymi nowego zakładu. Po raz kolejny zabrał głos Jerzy Kucharczyk, który przypomniał wszystkim, że pierwszą kopalnię w Okręgu Rybnickim (kopalnia 1 Maja), w roku 1960 uruchomił również Edward Gierek. Dyrektor kopalni Maksymilian Tarabura przybliżył zgromadzonym historię budowy. Na końcu dodał, że w niedalekiej przyszłości kopalnia będzie wydobywać 10 tysięcy ton węgla na dobę. Gierek podziękował za zaproszenie na uroczystości Dnia Górnika, za przekazanie kopalni do eksploatacji. Pogratulował załodze nowego zakładu. Podziękował również wykonawcom, projektantom oraz dostawcom maszyn i urządzeń górniczych. I sekretarz powiedział: „Przybyła jeszcze jedna kopalnia, która będzie swoją produkcją wnosiła konkretny wkład w rozwój górnictwa, w rozwój socjalistycznej ojczyzny”. Na końcu Gierek powiedział, że należy maksymalnie skracać cykle wykonywania, realizacji inwestycji.
Następnie przemawiał minister  Mitręga. Także podziękował wykonawcom, projektantom oraz dostawcom maszyn i urządzeń. Na koniec swej wypowiedzi stwierdził, że należy podejmować takie działania, wysiłek, przedsięwzięcia technologiczne, które pozwolą na rozwój kopalni „Borynia” i innych zakładów górniczych. 
W końcowej części uroczystości odznaczono i wyróżniono wszystkich mający znaczący  wkład w  budowę. Order Sztandaru Pracy II otrzymali, Stanisław Kowalik oraz Stanisław Kokot. Krzyże  Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymali, Maksymilian Tarabura, Wiktor Chudyba oraz górnik-rębacz kopalni „Borynia”, Edward Piksa. Ten ostatni podziękował z odznaczenia i wyróżnienia. Jednocześnie zapewnił kierownictwo partii, że załoga będzie rzetelnie i sumiennie wywiązywać się ze swoich obowiązków. 
Górnicy przekazali Gierkowi  upominek model kopalni „Borynia” oraz nowych kopalni ROW. Ten dziękując życzył pomyślności w pracy i życiu osobistym. 
Na koniec I sekretarz zobaczył występ estradowego, międzyszkolnego zespołu górniczego pod dyrekcją Henryka Czempiela. Po tym udał się do Rybnika, by wziąć udział w uroczystościach otwarcia Miejskiej Przychodni Specjalistycznej. 
 

Źródła:

  • „Nowiny” nr 49 (742) z 8 grudnia 1971 roku.
  • „Trybuna Robotnicza” (Magazyn Niedzielny) nr 288 (8653) 4-5 rudnia 1971 rok.
Czytany 4140 razy
Ostatnio zmieniany niedziela, 19 maja 2024 02:33

Janusz Lubszczyk

Historyk z Wodzisławia Śląskiego, nauczyciel, archiwista, autor artykułów i prac monograficznych o historii regionu i miasta. Pracuje w Szkole Podstawowej nr 19 im. Juliana Tuwima i Zespole Szkół nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego.

Najczęściej czytane

Słowa kluczowe