Deprecated: Function strftime() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/zwach/jaspedia.jasnet.pl/public_html/module/Index/text.php on line 35

Deprecated: Function strftime() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/zwach/jaspedia.jasnet.pl/public_html/module/Index/text.php on line 36
JASPedia

Wydarzenia poniedziałek, 03 marca 2014 15:20   |  

Spotkanie aktywu partyjnego PZPR z Jastrzębia, Rybnika, Wodzisławia, Żor i Leszczyn, 4 września 1980r.

4 września 1980r. w Komitecie Miejskim PZPR w Rybniku doszło do spotkania „czołowego aktywu partyjnego” Jastrzębia, Rybnika, Wodzisławia, Żor i Leszczyn. W spotkaniu uczestniczył członek Biura Politycznego KC PZPR, I sekretarz KW PZPR w Katowicach Zdzisław Grudzień. Powodem spotkania były zakończone poprzedniego dnia, podpisaniem Porozumienia Jastrzębskiego, strajki w śląskich zakładach pracy.  Na spotkaniu przedyskutowano powody robotniczego wystąpienia, a także nakreślono najważniejsze zadania i priorytety działań partii. Przebieg spotkania znany jest z relacji zamieszczonej w „Trybunie Robotniczej”.

Partyjni przedstawiciele zakładów Rybnickiego Okręgu Węglowego wskazywali „na konieczność podniesienia na wyższy poziom działalności ideowo-wychowawczej i polityczno-organizacyjnej partii” oraz „na potrzebę jakościowego umocnienia szeregów partyjnych i szerszego rozwinięcia pracy z aktywem”. Dalej, przyznano, że popełniono szereg błędów, które muszą być wyeliminowane, by PZPR nie straciła przywódczej pozycji. Za niezbędne uznano przywrócenie demokracji wewnątrzpartyjnej, która opierać się miała na odpowiedzialności członków partii za swoje czyny i słowa, jawności podejmowanych decyzji i prowadzeniu rzeczywistych konsultacji z robotniczymi załogami w sprawach i problemach, które ich dotyczą. Przyznano też, że większość wystosowanych przez robotników postulatów jest słuszna i że były one znane wcześniej. Były nawet włączone do odpowiednich programów, ale ich realizacja szła opieszale, czemu winne są: zbyt rozrośnięta biurokracja, brak dostatecznej kontroli nad realizacją projektów i brak determinacji „w doprowadzaniu do końca słusznych spraw”.

Do uwag zgłaszanych przez „czołowy aktyw partyjny” odniósł się Zdzisław Grudzień. Przyznał, że rację mają ci, którzy przyczynę strajków widzą w „niekonsekwentnej realizacji uchwały VI Zjazdu PZPR i zapoczątkowanej u progu lat 70-tych polityce społeczno-gospodarczej partii”. Dostrzegał oderwanie się partii od klasy robotniczej, na co wpływ miał szereg błędów przez partię popełnionych. Pozytywem, według Grudnia, było to, że partia z tych błędów zdaje sobie sprawę i potrafi wyciągnąć wnioski. Za najważniejsze zadanie PZPR sekretarz uznawał: skonsolidowanie jej szeregów, podjęcie wzmożonej pracy z ludźmi, mądre spożytkowanie dobrych doświadczeń i wzorców działania, które istnieją w katowickiej strukturze partii. „Najważniejsze jest to, aby w codziennej praktyce stosować i w pełni przestrzegać zasady socjalistycznej demokracji”- dodawał.

Źródła:

  • Najważniejsze zadania i kierunki pracy partyjnej. w: Trybuna Robotnicza. Nr 191 (11 261). 5 IX 1980r.
Czytany 1296 razy
Ostatnio zmieniany niedziela, 19 maja 2024 08:32

Paweł Warłycho

Politolog z zawodu i zamiłowania. Autor artykułów o najnowszej historii Jastrzębia publikowanych m.in. w "Biuletynie Galerii Historii Miasta" oraz jastrzębskim dodatku do "Dziennika Zachodniego", a także współaut

Najczęściej czytane

Słowa kluczowe