Postacie środa, 26 lutego 2014 16:43   |  

Drabik Bernard

Drabik Bernard (ur. 11 VIII 1927 Chorzów - zm. 17 VI 1981 Jastrzębie-Zdrój) - proboszcz parafii w Bziu Zameckim

Ks. Bernard Drabik urodził się 11 sierpnia 1927 r. w Chorzowie. Był synem elektrotechnika Alfreda i Jadwigi z d. Poloczek. Ukończył 5 klas szkoły podstawowej. Jako uczeń 5-tej klasy „Oberschule”, został we wrześniu 1944 r. zaciągnięty do wojska niemieckiego. Najpierw był w Nysie, a potem na froncie w łączności. W maju 1945 r. wrócił do domu. W tym samym roku wstąpił do II Państwowego Gimnazjum w Bytomiu, gdzie w 1948 r. zdał egzamin dojrzałości. Po maturze zgłosił się do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie.

10 listopada 1950 r. został aresztowany. Oskarżony został o to, że wraz z kolegami (H. Irek, H. Bobrzyński, J. Leichmann, St. Sierla, J. Gajdzik, A. Brzoza) od października 1949 r. do 10 listopada 1950 r. w Chorzowie należał do związku Sodalicji Mariańskiej, która to decyzją władz państwowych z dnia 5 sierpnia 1949 r. została rozwiązana. Było to przestępstwo przeciw 36 artykułowi dekretu z 13 czerwca 1946. W trakcie śledztwa ustalono, że Bernard Drabik miał być szefem jeden z trzech grup, z jakich składała się ta organizacja w Chorzowie. Do jego zadań miało naleć powiadamianie członków o mających się odbyć zebraniach. Jako okoliczność obciążającą uznano szkodliwość społeczną czynu, a jako łagodzącą - młody wiek oskarżonego oraz przyznanie się do winy. Rozprawa odbywała się przed Sądem Wojewódzkim w Katowicach. Wyrokiem z 28 kwietnia 1951 r. został skazany na 8 miesięcy więzienia.

Po ukończeniu studiów na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymał w dniu 28 czerwca 1953 r. w kolegiacie Wszystkich Świętych w Krakowie święcenia kapłańskie z rąk bpa F. Jopa . Po święceniach kapłańskich pełnił zastępstwo wakacyjne w charakterze wikarego w rodzinnej parafii św. Barbary w Chorzowie, a od września 1953 r. roku przebywał w Instytucie dla Księży w Katowicach-Załężu. 14 lutego 1954 r. jako wikariusz w parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Świętochłowicach pełniąc jednocześnie funkcję katechety w Zawodowej Szkole Gospodarczej.

W 1957 r. zgłosił do Kurii gotowość podjęcia się budowy nowego kościoła w Świętochłowicach. 22 sierpnia 1959 r. objął placówkę wikariuszowską w Brzęczkowicach , a 8 września 1961 r. został proboszczem w parafii w Bziu Zameckim . W lutym 1981 r. z powodu zaawansowanej cukrzycy musiał udać się do szpitala, a w kwietniu zwrócił się do bpa z prośbą o zamianę modlitwy brewiarzowej na różańcową ze względu na pogarszający się stan wzroku. 8 czerwca 1981 doznał wylewu krwi do mózgu. Zmarł 17 czerwca 1981 r. w Szpitalu Górniczym w Jastrzębiu-Zdroju. Został pochowany w niedzielę 21 czerwca 1981 r. w Bziu.

Źródła:

  • http://www.encyklo.pl/index.php5?title=Drabik_Bernard
  • Dzieje parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Bziu na tle historii ziemi pszczyńskiej, Jastrzębie-Zdrój 2003.
  • Kłakus M., Represje wobec duchowieństwadiecezj i ka towickiej w Polsce Ludowej, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2009, t. 42, z. 2, s. 103–112
Czytany 1265 razy
Ostatnio zmieniany sobota, 01 października 2022 07:04

Dariusz Mazur

Pasjonat lokalnej historii. Kolekcjoner oraz autor wielu artykułów o przeszłości Jastrzębia.

Najczęściej czytane

Słowa kluczowe