Deprecated: Function strftime() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/zwach/jaspedia.jasnet.pl/public_html/module/Index/text.php on line 35

Deprecated: Function strftime() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/zwach/jaspedia.jasnet.pl/public_html/module/Index/text.php on line 36
JASPedia

Postacie sobota, 08 marca 2014 14:18   |  

Piechoczek Ludwik

Piechoczek Ludwik (ur. 13 IV 1889 Jastrzębie Górne – zm. 8 I 1941 Oświęcim) - powstaniec, poseł na Sejm Śląski i Sejm II RP.

Ludwik Zygmunt Piechoczek  urodził się 13 kwietnia 1889 roku w Jastrzębiu Górnym. Był synem Jana i Jadwigi z domu Tyman. Po ukończeniu ośmioklasowej szkoły ludowej pracował jako górnik w kopalni Donnersmarck w Chwałowicach, udzielając się jednocześnie w organizacjach kulturalno-oświatowych. Ukończył także trzymiesięczny kurs administracji przygotowujący do służby państwowej na Śląsku. Należał do ruchu „Eleusis”, do którego został wciągnięty przez Maksymiliana Basistę. Brał udział w I wojnie światowej walcząc na froncie zachodnim m.in. nad Marną i Sommą. Ranny w listopadzie 1917 roku został zwolniony ze służby wojskowej. Po zakończeniu wojny współuczestniczył w zakładaniu Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska w powiecie rybnickim. W 1918 r. zawarł związek małżeński z Jadwigą Mura. Mieli syna Stanisława (1921-1942) - rozstrzelany przez Niemców w Liszkach k. Krakowa; córki: Wanda (ur. 1919), Jolanta zamężna Holeczek (ur. 1920).

Uczestniczył w trzech powstaniach śląskich. W dwóch pierwszych pełnił funkcję dowódcy II Baonu w 2 Pułku Strzelców Rybnickich, natomiast w III powstaniu był w dowództwie Grupy „Południe”. Szczególnie zasłużył się w dniach bitwy pod Olzą, gdzie zorganizował rozproszone jednostki powstańcze i poprowadził je do zwycięskiego kontrataku. Posiadał stopień podporucznika wojsk powstańczych. W okresie plebiscytu brał czynny udział w kampanii plebiscytowej oraz organizował wiece narodowe. Pełnił także funkcję zastępcy komisarza plebiscytowego, a po trzecim powstaniu został przewodniczącym komisji ds. likwidacyjnych trzeciego powstania na okręg rybnicki. W 1924 roku został prezesem Zarządu Powiatowego Związku Powstańców Śląskich i piastował to stanowisko aż do 1939 roku. Był także przewodniczącym Rady Okręgowej Związku Związków Zawodowych w Katowicach oraz wiceprzewodniczącym ZG Związku Zawodowego Robotników Przemysłu Górniczego. Był posłem II i III kadencji Sejmu Śląskiego, a w latach 1935-1938 posłem na Sejm Rzeczypospolitej IV kadencji. Związany z Narodowo-Chrześcijańskim Stronnictwem Pracy i Obozem Zjednoczenia Narodowego.

W 1934 roku wydał w Rybniku broszurę pt. "Powiat rybnicki w czasie powstań śląskich". Był autorem ustawy o zapewnieniu pracy i o zaopatrzeniu uczestników walk o niepodległość  Państwa Polskiego, która weszła w życie 6 sierpnia 1937 r. Przed wybuchem II wojny światowej, współpracował z wojskiem polskim i strażą graniczną nad zorganizowaniem Obrony Narodowej w powiecie rybnickim i wodzisławskim. Kierował także manifestacją antyhitlerowską. W dniu wybuchu wojny udał się na wschód, skąd powrócił późną jesienią, zatrzymując się u siostry w Jastrzębiu. Tam też został aresztowany przez Gestapo 22 października 1940 roku i przewieziony do aresztu w Rybniku, a stamtąd 8 grudnia 1940 roku do KL Auschwitz, gdzie zginął 8 stycznia 1941 roku.

Został odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy, Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych, Gwiazdą Górnośląską oraz Złotym Krzyżem Zasługi za działalność społeczną.

Jego nazwisko widniej na okolicznościowej tablicy w Polskim Sejmie upamiętniającej posłów poległych w okresie II wojny światowej i okupacji.

Źródła:

 • Encyklopedia Powstań Śląskich, Opole 1982.
 • "Polska Zachodnia" 1926-1939.
 • Posłowie na Sejm II Rzeczypospolitej, ofiary wojny i okupacji 1939-1945, Warszawa 2005.
 • Biuletyn Galerii Historii Miasta nr 1 marzec 2011.
 • Dz. U. 1937 nr 59 poz. 464
 • Anusiewicz M, Wrzosek M., Kronika powstań śląskich, Warszawa 1980.
 • Długajczyk E., Sanacja Śląska 1926-1939, Katowice 1983.
 • Rechowicz H., Sejm Śląski 1922-1939, Katowice 1965.
 • Wyglenda J., Plebiscyt i powstania śląskie, Opole1966.
 • http://www.rybnik.pl/bsip/jk/slownik/p1.htm (J. Klistała, Martyrologium mieszkańców ziemi rybnickiej, Wodzisławia Śl., Żor, Raciborza w latach 1939-1945. Słownik biograficzny)
 • archiwa powstań śląskich w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Ameryce http://www.pilsudski.org/powstania/
 • www.sbc.org.pl
 • http://bs.sejm.gov.pl
Czytany 1876 razy
Ostatnio zmieniany czwartek, 18 kwietnia 2024 22:32