Deprecated: Function strftime() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/zwach/jaspedia.jasnet.pl/public_html/module/Index/text.php on line 35

Deprecated: Function strftime() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/zwach/jaspedia.jasnet.pl/public_html/module/Index/text.php on line 36
JASPedia

Postacie niedziela, 09 marca 2014 12:16   |  

Podleski Czesław

Podleski Czesław (ur. 23 VIII 1934 Świętochłowice - zm. 11 II 2009 Kraków) - proboszcz parafii w Jastrzębiu Górnym
       
Ks. Czesław Podleski urodził się 23 sierpnia 1934 r. w Świętochłowicach-Zgodzie jako syn Józefa i Florentyny zd. Gwóźdź. Ochrzczony został 2 września tegoż roku w kościele św. Józefa w Zgodzie. Pierwszy raz przystąpił do Komunii św. 29 czerwca 1945 w kościele Wniebowzięcia NMP w Chorzowie Batorym. Bierzmowany został w 1947 r. w Zgodzie. Naukę w szkole powszechnej zaczął w Chorzowie Batorym, a potem kontynuował w Szkole Powszechnej nr 2 w Świętochłowicach. W 1948 r. wstąpił do ósmej klasy Szkoły Ogólnokształcącej stopnia podstawowego i licealnego w Świętochłowicach. Był ministrantem. W szkole należał do Koła Sportowego.

Po zdaniu w 1952 r. egzaminu dojrzałości wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Studia rozpoczął na Wydziale Teologicznym UJ. Po zlikwidowaniu w 1954 r. tego Wydziału studia były w Seminarium Duchownym. Święcenia diakonatu przyjął z rąk biskupa koadiutora Herberta Bednorza w kaplicy Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie 10 kwietnia 1957. Ten też biskup udzielił mu 14 sierpnia tegoż roku w kościele św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Panewnikach święceń prezbiteratu. Ks. Czesław Podleski od 30 sierpnia 1957 r. był wikariuszem w parafii św. Józefa w Kaletach-Jędrysku, a od 30 sierpnia 1962 r. w parafii świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. 7 września 1968 r. został mianowany rekolekcjonistą diecezjalnym w Domu Prowincjalnym Sióstr Służebniczek w Panewnikach.

Od 31 sierpnia 1971 r. pracował w parafii św. Katarzyny w Jastrzębiu Górnym, najpierw jako wikariusz ekonom, a od 11 października tegoż roku jako proboszcz. Były to czasy intensywnej rozbudowy Jastrzębia-Zdroju. Kościół św. Katarzyny nie zdołał pomieścić gwałtownie zwiększającej się liczby parafian. Ks. Czesław Podleski w obszernej stodole urządził w 1972 r. kaplicę świętych Apostołów Piotra i Pawła, zapoczątkował odprawianie nabożeństw w kaplicy przydrożnej św. Jana Nepomucena, położonej w pobliżu budowanego osiedla. Przyczyniło się to do uzyskania zgody na wybudowanie nowego kościoła.

14 sierpnia 1974 r. ks. Podleski został mianowany ojcem duchownym w WŚSD. W 1980 r. uzyskał na Wydziale Teologicznym KUL stopień doktora teologii pastoralnej na podstawie pracy: "Model prezbitera diecezjalnego - studium pastoralne na przykładzie diecezji katowickiej". Od 1 lipca 1982 r. był wikariuszem ekonomem parafii świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, a od 15 października tegoż roku proboszczem tej parafii. W 1986 Konferencja Plenarna KEP powierzyła mu funkcję Sekretarza "Apostolstwa Chorych". Biskup katowicki Damian Zimoń, w porozumieniu z Prymasem Polski kard. Józefem Glempem, z dniem 23 listopada 1986 r. mianował ks. Podleskiego Sekretarzem Ogólnopolskim "Apostolstwa Chorych". Z tym urzędem związana była funkcja redaktora miesięcznika "Apostolstwo Chorych". Pełnił te zadania do 2001 r.

Inne funkcje i zadania, które wypełniał ks. Podleski w różnych okresach swojej posługi kapłańskiej:
- pomocnik ojca duchownego kapłanów roczników 1967 i 1968,
- członek Komisji ds. Duchowieństwa I. Synodu Diecezji Katowickiej i Komisji ds. Przekazu Ewangelicznego (Podkomisja Kaznodziejska),
- wykładowca w WŚSD (1974-2001),
- wykładowca teologii pastoralnej i laikatu na Eksternistycznym Studium Teologicznym Wydziału Teologii
- KUL w Katowicach (do 2001 r.)
- dyrektor Unii Apostolskiej w diecezji katowickiej (1984-2006)
- asystent kościelny zespołu przygotowującego w Rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach audycje dla chorych (od 6 września 1990 r.),
- duszpasterz "Hospicjum" (od 24 marca 1993 r.),
- cenzor książek (od 15.11.1995 r. do śmierci),
- ojciec duchowny kapłanów dekanatu Katowice-Śródmieście (od 2004 r. do śmierci),
- ojciec duchowny kapłanów archidiecezji katowickiej (2005-2008).

Przewodniczący Komitetu ds. Radia i Telewizji przyznał Ks. Czesławowi Podleskiemu nagrodę za wznowienie cyklu audycji dla chorych pt. "Gdzie miłość wzajemna" (11 stycznia 1991 r.). W 1992 r. został mianowany kapelanem Jego Świątobliwości. W 2001 r. zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Katowicach.

Zmarł 11 lutego 2009 r. w szpitalu w Krakowie. Pochowany został 15 lutego na cmentarzu w Katowicach przy ul. Siemkewicza.

W kościele pw. św. Katarzyny w Jastrzębiu Górnym znajduje się tablica upamiętniająca ks. Podleskiego.

Źródła:

  • http://www.archidiecezja.katowice.pl/kapani-archidiecezji/110-czeslaw-podleski
  • http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=L00052_Czes%C5%82aw_Podleski
  • http://www.encyklo.pl/index.php5?title=Podleski_Czes%C5%82aw
Czytany 1750 razy
Ostatnio zmieniany sobota, 18 maja 2024 03:33

Dariusz Mazur

Pasjonat lokalnej historii. Kolekcjoner oraz autor wielu artykułów o przeszłości Jastrzębia.

Najczęściej czytane

Słowa kluczowe