Deprecated: Function strftime() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/zwach/jaspedia.jasnet.pl/public_html/module/Index/text.php on line 35

Deprecated: Function strftime() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/zwach/jaspedia.jasnet.pl/public_html/module/Index/text.php on line 36
JASPedia

Instytucje niedziela, 09 marca 2014 13:20   |  

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział im. Juliusza Mękickiego w Jastrzębiu-Zdroju

Decyzją Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego w Wodzisławiu Śląskim w dniu 7 czerwca 1982 r. powołano do życia  Koło PTAiN w Jastrzębiu-Zdroju. Inicjatorem utworzenia Koła i jej pierwszym prezesem był Zdzisław Zychowicz. W marcu 1985 r. rozpoczęto wydawanie kwartalnika "Grosz". 1 lipca 1987 r. Zarząd Główny PTAiN podniósł Koło PTAiN w Jastrzebiu-Zdroju do rangi Oddziału. Wraz z tą decyzją do Oddziału w Jastrzębiu zostało przyłączone Koło PTAiN z Żor. W maju 1991 r. nastąpiła zmiana nazwy Towarzystwa na Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. W tym samym czasie prezesem jastrzębskiego Oddziału został Andrzej Musiał. W 1999 r. prezesem Oddziału został Stanisław Łastówka. Od września 2000 r. rozpoczęto wydawanie biuletynu informacyjnego "Grosik".

22 października 2001 r. powołano Koło PTN w Praszce, które działa przy Oddziale w Jastrzębiu-Zdroju. Z okazji 20-lecia ruchu numizmatycznego w Jastrzębiu, obchodzonego w czerwcu 2002 r., Oddział przyjął imię Juliusza Mękickiego. We wrześniu 2003 r. powstało Młodzieżowe Koło Sympatyków Numizmatyki przy Szkole Podstawowej nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju. W czerwcu 2012 r. jastrzębski Oddział obchodził 30-lecie działalności. W okresie swojej długoletniej działalności Oddział zorganizował wycieczki, wystawy, prelekcje i odczyty. Wydał wiele folderów wystawowych, ulotek i katalogów oraz wyemitował kilkanaście okolicznościowych medali.


Zakres działalności:

Celem Towarzystwa jest:
- popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy z zakresu numizmatyki oraz ochrony i konserwacji zabytków numizmatycznych
- współdziałanie ze środowiskami i towarzystwami archeologicznymi w zakresie archeologicznych odkryć  zabytków numizmatycznych, pomoc przy  ich inwentaryzacji  i zabezpieczaniu
- pogłębianie wiedzy z zakresu  numizmatyki wśród członków Towarzystwa
- informowanie członków  Towarzystwa o podejmowanych  pracach  i osiągnięciach naukowych
- popieranie, opieka i ukierunkowanie naukowego kolekcjonerstwa numizmatycznego
- współdziałanie z innymi instytucjami w celu eliminowania fałszerstw numizmatycznych oraz związanych z tym nadużyć na szkodę społeczną


Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

- współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Towarzystwa, a w szczególności ze względu na cele działania z resortem Kultury i Sztuki oraz Polską Akademią Nauk,
- prowadzenie badań numizmatycznych,
- urządzanie sesji i posiedzeń naukowych, odczytów i zebrań publicznych, organizowanie wystaw i pokazów z zakresu numizmatyki,
- zapoznawanie społeczeństwa z wynikami badań naukowych w wydawanych czasopismach naukowych, popularnonaukowych i innych wydawnictwach poświęconych numizmatyce,
- emitowanie i rozprowadzanie medali historycznych i okolicznościowych,
- współpracę z gabinetami numizmatycznymi oraz społeczne zaangażowanie związane z rozwojem zbiorów numizmatycznych,
- przedstawianie zainteresowanym władzom i instytucjom postulatów i opinii w zakresie numizmatyki,
- współpracę z pokrewnymi instytucjami zagranicznymi i międzynarodowymi oraz propagowanie zagadnień numizmatyki polskiej poza granicami kraju,
- propagowanie i egzekwowanie zasad etyki numizmatyka - kolekcjonera świadomego wartości historycznej i ogólnospołecznej zbiorów numizmatycznych,
- podejmowanie działalności gospodarczej z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów,
- organizowanie aukcji numizmatycznych i innych form wymiany kolekcjonerskiej.

Władze Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Jastrzębiu-Zdroju

Kadencji 2011-2015

Zarządu Oddziału:

Stanisław Łastówka – prezes oddziału
Zbigniew Szczerbik - wiceprezes oddziału
Zofia Kocemba - sekretarz oddziału
Grzegorz Garus - skarbnik oddziału
Kazimierz Grabiński - członek zarządu
Andrzej Zgódka - członek zarządu

Zbigniew Szczerbik - prezes koła w Praszce
Andrzej Zgódka - prezes koła w Żorach

Komisja rewizyjna:

Józef Adamek - przewodniczący
Antoni Tomczyk - sekretarz
Elżbieta Niemiec - członek

Kadencji 2015-2019

Zarządu Oddziału:

Stanisław Łastówka - prezes
Zbigniew Szczerbik - wiceprezes
Grzegorz Garus - skarbnik
Zbigniew Ociepa - sekretarz
Alojzy Biernat - członek zarządu
Andrzej Zgódka - członek zarządu

Komisja rewizyjna:

Józef Adamek - przewodniczący
Antoni Tomczyk - sekretarz
Elżbieta Niemiec - członek

ZG PTN w Warszawie wyróżnił 11 członków oddziału złotymi odznakami PTN

Srebrny Medal im. prof. Kiersznowskiego – Grzegorz Garus
Srebrny Medal im. prof. Kiersznowskiego – Andrzej Zgódka
Złoty Medal im. prof. Kiersznowskiego – Grabiński Kazimierz
Złoty Medal im. prof. Kiersznowskiego – Kocemba Zofia
Złoty Medal im. prof. Kiersznowskiego – Łastówka Stanisław
Złoty Medal im. prof. Kiersznowskiego – Szczerbik Zbigniew

Oddział PTN w Jastrzębiu-Zdroju za swą działalność był wyróżniany licznymi Dyplomami Honorowymi.

Spotkania członków oddziału odbywają się w Szkole Podstawowej nr 10, w każdy wtorek miesiąca oprócz świąt i wakacji.


Wydawnictwa:
- Jastrzębski rocznik numizmatyczno-historyczny zeszyt   1, Jastrzębie-Zdrój 2004.
- Jastrzębski rocznik numizmatyczno-historyczny zeszyt   2, Jastrzębie-Zdrój 2005.
- Jastrzębski rocznik numizmatyczno-historyczny zeszyt   3, Jastrzębie-Zdrój 2006.
- Jastrzębski rocznik numizmatyczno-historyczny zeszyt   4, Jastrzębie-Zdrój 2007.
- Jastrzębski rocznik numizmatyczno-historyczny zeszyt   5, Jastrzębie-Zdrój 2008.
- Jastrzębski rocznik numizmatyczno-historyczny zeszyt   6, Jastrzębie-Zdrój 2009.
- Jastrzębski rocznik numizmatyczno-historyczny zeszyt   7, Jastrzębie-Zdrój 2010.
- Jastrzębski rocznik numizmatyczno-historyczny zeszyt   8, Jastrzębie-Zdrój 2011.
- Jastrzębski rocznik numizmatyczno-historyczny zeszyt   9, Jastrzębie-Zdrój 2012.
- Jastrzębski rocznik numizmatyczno-historyczny zeszyt 10, Jastrzębie-Zdrój 2013.
- Jastrzębski rocznik numizmatyczno-historyczny zeszyt 11, Jastrzębie-Zdrój 2014.

- Grabiński K. Łastówka S., Medale Jastrzębskie część 2, Jastrzębie-Zdrój 2003.
- Grabiński K. Łastówka S., Medale Jastrzębskie część 3, Jastrzębie-Zdrój 2004.
- Grabiński K. Tradycje Gwarkowskie w Medalierstwie, Jastrzębie-Zdrój 2004.
- Grabiński K. Podwójny Jubileusz Jastrzębskiego Kwartalnika "GROSZ", Jastrzębie-Zdrój 2005.
- Łastówka S. Szczerbik Z., Medale wykonane przez Przedsiębiorstwo PHU „Cegiełka” Stanisława Dygudaja, Faustianka gm. Rudniki  koło Wielunia część 1, Jastrzębie-Zdrój 2004.
- Łastówka S. Szczerbik Z., Medale wykonane przez Przedsiębiorstwo PHU „Cegiełka” Stanisława Dygudaja, Faustianka gm. Rudniki  koło Wielunia część 2, Jastrzębie-Zdrój 2006.
- Grabiński K. Historia Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego im. Juliusz Mękickiego w Jastrzębiu-Zdroju, Jastrzębie-Zdrój 2007.
- Grabiński K. Łastówka S., Medale Jastrzębskie część 4, Jastrzębie-Zdrój 2010.
- Grabiński K., Dziewięćdziesięciolecie powrotu części Górnego Śląska do Polski 1922-2012, Jastrzębie-Zdrój 2012.

- Kwartalni numizmatyczny "GROSZ". Wydawanych 100 numerów w latach 1985-2005.

- Biuletyn Informacyjny Jastrzębskich Numizmatyków "Grosik" od 2000.

Źródła:

  • Jastrzębski rocznik numizmatyczno-historyczny zeszyt 1-9, Jastrzębie-Zdrój 2004-2012.
  • Grabiński K. Łastówka S., Medale Jastrzębskie część 1-4, Jastrzębie-Zdrój 2000-2010.
  • "Grosik" nr 123/2015
Czytany 1804 razy
Ostatnio zmieniany czwartek, 13 czerwca 2024 19:04