Instytucje poniedziałek, 17 marca 2014 12:59   |  

Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ Solidarność Region Śląsko - Dąbrowski

Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ Solidarność Region Śląsko - Dąbrowski (RKW) powstała 4 stycznia 1983 r. Była regionalną, podziemną strukturą zdelegalizowanej "Solidarności". W jej skład weszli: Jerzy Buzek (przewodniczący), Włodzimierz Kapczyński, Jerzy Sołowiej, Piotr Kowrygo. Później dołączyli: Romuald Bożko (z Jastrzębia- Zdroju) i Eberhard Pampuch. 16 czerwca 1983 r. przewodnictwo w RKW objął, związany z Jastrzębiem, Tadeusz Jedynak. W czerwcu 1983 r. powołano delegatury RKW w: Jastrzębiu-Zdroju (przewodniczący - Romuald Bożko), Katowicach (przewodniczący - Jerzy Sołowiej), Chorzowie (przewodniczący - Włodzimierz Kapczyński). Od czerwca 1985 r. RKW przewodniczył Jan Górny. Po jego aresztowaniu, 19 listopada 1987 r., stanowisko tajnego przewodniczącego objął Marian Maciejczyk.

9 listopada doszło do połączenia RKW z działającą wówczas Tymczasową Rada Regionalną NSZZ „S” Regionu Śląsko - Dąbrowskiego (organizacji o charakterze jawny, niezależnej od RKW). 26 lutego 1988 r. odbyło się Zgromadzenie Działaczy NSZZ „S” Regionu Śląsko - Dąbrowskiego. Na zjeździe dokonano połączenia struktur. Powołano nowy skład RKW, którego przewodniczącym został Henryk Sienkiewicz.

W lutym 1989 r. odbyło się II Walne Zgromadzenie Działaczy NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Dokonano wyboru nowych władz. Przewodniczącym RKW został Alojzy Pietrzyk. T. Jedynek i R. Bożko weszli w skład Komisji Rewizyjnej. Po przemianach systemowych i legalizacji „S” RKW przejęła funkcje Zarządu Regionu. Rozwiązanie RKW nastąpiło na III Walnym Zgromadzeniu Działaczy NSZZ „S” Regionu Śląsko - Dąbrowskiego w lutym 1990 r.

Przewodniczący RKW wchodził w skład Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej „Solidarność”, gdzie reprezentował region. Po ukonstytuowaniu się Krajowej Komisji Wykonawczej również tam RKW delegowało swoich przedstawicieli.

Organizacja wydawała dwumiesięcznik „Jesteśmy” i „Regionalny Informator Solidarności”, uruchomiono także Radio Solidarność, które działało do 1988 r.

Źródła:

  • www.encyklopedia-solidarnosci.pl
  • Boratyn M., Ciałoń J., Gałuszka M., Kuboszek A., Muszalska B., Pomykoł K., Jastrzębska Solidarność 1980- 2010. Jastrzębie- Zdrój 2010
Czytany 1111 razy
Ostatnio zmieniany niedziela, 25 września 2022 22:37

Paweł Warłycho

Politolog z zawodu i zamiłowania. Autor artykułów o najnowszej historii Jastrzębia publikowanych m.in. w "Biuletynie Galerii Historii Miasta" oraz jastrzębskim dodatku do "Dziennika Zachodniego", a także współaut

Najczęściej czytane

Słowa kluczowe