Deprecated: Function strftime() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/zwach/jaspedia.jasnet.pl/public_html/module/Index/text.php on line 35

Deprecated: Function strftime() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/zwach/jaspedia.jasnet.pl/public_html/module/Index/text.php on line 36
JASPedia

Pozostałe środa, 14 maja 2014 21:09   |  

Jastrzębie-Zdrój A.D. 1980

Terytorium i ludność:

- powierzchnia: 89,5 km kw.

- liczba ludności: 98462 osób

Kadry:

- przewodniczący Prezydium MRN – Tadeusz Malik (do 24 XI), Jerzy Morstyn (od 24 XI)

- prezydent miasta - Rudolf Myszka

- wiceprezydenci - Franciszek Cnota, Hubert Krypczyk

- I sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR - Tadeusz Malik

- sekretarze KM PZPR - Gerard Marek (do I), Janusz Głogowski (od I), Wacław Szarek, Mieczysław Berowski

- I sekretarz KZ PZPR KWK "Jastrzębie" - Janusz Głogowski (do I), Włodzimierz Janus (od I)

- I sekretarz KZ PZPR KWK "Moszczenica" - Czesław Pajda (do 27 XI), Konrad Kąsek (od 27 XI)

- I sekretarz KZ PZPR KWK "Manifest Lipcowy" - Czesław Mocko

- I sekretarz KZ PZPR KWK "Borynia" - Marian Niemiec

- I sekretarz KZ PZPR KWK "XXX-lecia PRL" - Roman Warwas (do XII), Kazimierz Guzik (od XII)

- I sekretarz KZ PZPR PRG ROW - Kazimierz Bizoń

- I sekretarz POP PZPR w OPEC - Anna Ożana

- I sekretarz POP PZPR w GZOZ - Julian Sękowski

- przewodniczący RM Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej - Krzysztof Trembaczowski (do 4 VI), Roman Jakubowski (od 4 VI)

- przewodniczący MK Stronnictwa Demokratycznego - Władysław Fudali (do 28 XI), Albin Szeliga (od 28 XI)

- prezes MK Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego - Paweł Ździebło

- przewodniczący ZM Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej - Wiktor Maciejewski

- kierownik Miejskiego Ośrodka Kształcenia Ideologicznego - Franciszek Iskra

- przewodniczący MK Frontu Jedności Narodu - Jan Jadczyk

- przewodniczący Miejskiego Komitetu Kontroli Społecznej - Janusz Głogowski (od 28 I do 24 XI), Paweł Relich (od 24 XI)

- dyrektor KWK „Jastrzębie"- Zbigniew Krzyszkowski

- dyrektor KWK „Moszczenica" - Władysław Chlebik (do 31 X), Bolesław Kluczniok (od 12 XII)

- dyrektor KWK „Manifest Lipcowy" - Władysław Duda

- dyrektor KWK „Borynia" - Bohdan Borowy

- dyrektor KWK „XXX-lecia PRL" - Stanisław Twarogowski (od 21 I)

- dyrektor PRG ROW – Mieczysław Okoniewski

- dyrektor OPEC - Eryk Dudzik

- dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej - Gerard Rojek

- dyrektor Szpitala Górniczego - Manfred Zappa

- dyrektor Zakładowego Domu Kultury KWK „Jastrzębie" - Jarosław Hibner

- szef Miejskiego Sztabu ORMO - Eugeniusz Sorokosz

- komendant Ochotniczego Hufca Pracy - Stanisław Makaruk

- komendant Hufca Związku Harcerstwa Polskiego - Lech Machalica

- przewodniczący ZM Związku Bojowników o Wolność i Demokrację - Teodor Herman

- prezes ZM Polskiego Czerwonego Krzyża - Janusz Pankiewicz

- prezes GKS Jastrzębie - Jan Jadczyk

- prezes ZM Szkolnego Związku Sportowego - Roman Bezuch

- prokurator rejonowy - Henryk Stańczak

- redaktor naczelny „Naszych Problemów" - Czesław Szafrański

Gospodarka:

- roczne wydobycie węgla: KWK „Moszczenica” – 3563513 ton (11778 t/d), KWK „XXX-lecia PRL” – 8729 t/d

- zatrudnienie: KWK „Moszczenica” – 8440 osób, OPEC - 600 osób

Komunikacja:

- liczba autobusów WPK: 37

Służba zdrowia:

- liczba żłobków: 4

Edukacja:

- liczba szkół podstawowych: 20

- liczba szkół ponadpodstawowych: 6

- liczba miejsc w przedszkolach: 1790

- liczba przedszkolaków: 2500

- liczba miejsc w szkołach podstawowych: 10170

- liczba uczniów szkół podstawowych: 18000

- liczba uczniów szkół podstawowych na 1 izbę: 52 (średnia wojewódzka 30)

- liczba uczniów szkół ponadpodstawowych: 3500

- liczba nauczycieli: 839

Sport:

- sukcesy sportowe: drużynowe wicemistrzostwo Polski tenisistów stołowych GKS, złoty medal IMP w boksie Zygmunta Gosiewskiego (GKS), srebrny medal IMP w boksie Andrzeja Danielaka (GKS), brązowy medal IMP w boksie Henryka Średnickiego (GKS), srebrny medal IMP juniorów w tenisie stołowym Haliny Wanat (GKS), srebrny medal IMP w judo Jana Kowalewskiego (GKS), udział bokserów Henryka Średnickiego i Zygmunta Gosiewskiego w Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie

Organizacje:

- PZPR: ? członków, w tym KZ KWK "Manifest Lipcowy"- 1957 członków i 270 kandydatów

- ZSMP: 12700 członków, w tym KZ KWK "Jastrzębie" - 2000 członków, KZ KWK "Moszczenica" - 2000 członków, KZ KWK "Manifest Lipcowy" - 2200 członków, KZ KWK "Borynia" - 1915 członków, KZ "XXX-lecia PRL" - 1842 członków, KZ PRG ROW - 385 członków, koło przy ZPW „Welux" - 34 członków

- ORMO: ? członków, w tym KWK „Jastrzębie" - 358 członków, KWK „Moszczenica" - 214 członków, KWK „Manifest Lipcowy" - 500 członków, KWK „Borynia" - 300 członków

- ZZG: ? członków, w tym KWK „Borynia" - 7545 członków (po strajkach - 1260)

- TPPR: ? członków, w tym koło PRG ROW - 2300 członków

- PCK: 31585 członków

- SITG: ? członków, w tym koło PRG ROW - 169 członków

- Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów: 2870 członków

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci: 2182 członków

Wydarzenia:

- 27/28 sierpnia – na II zmianie rozpoczyna się strajk w KWK „Manifest Lipcowy”, który ogarnia następne zakłady pracy w Jastrzębiu i na Śląsku.

- 29 sierpnia – protestujący górnicy powołują Międzyzakładowy Komitet Strajkowy z Jarosławem Sienkiewiczem na czele.

- 3 września – podpisanie Porozumienia Jastrzębskiego. MKS przekształca się w Międzyzakładową Komisję Robotniczą.

- 19 października – ks. bp Herbert Bednorz poświęca pierwszy w kraju sztandar „Solidarności” należący do górników KWK „XXX-lecia PRL”.

- 20 października – spotkanie działaczy „Solidarności” i mieszkańców miasta z Lechem Wałęsą na hali widowiskowo-sportowej.

- 4 listopada – MKR Jastrzębie przenosi swoją siedzibę na ul. Katowicką 29.

- 12 listopada – MKR Jastrzębie informuje o przejęciu jastrzębskiego tygodnika „Nasze Problemy”.

- 16 listopada – przy MKR Jastrzębie powstaje sekcja „Solidarności Chłopskiej”.

- 10 grudnia – ukazuje się pierwszy numer wydania B „Naszej Solidarności Jastrzębie”, redagowanego przez środowisko Sienkiewicza..

- 21 grudnia – uroczyste poświęcenie kościoła pw. NMP Matki Kościoła.

Źródła:

  • "Nasze Problemy" 1980.
  • Kronika KWK „Moszczenica”
  • Kronika KWK „Pniówek”
  • Rocznik demograficzny GUS.
  • M. Boratyn i in., Jastrzębska Solidarność 1980-2010, Jastrzębie-Zdrój 2010.
  • K. Kucia, U. Marcinowska, Jastrzębie-Zdrój. Zarys historii młodego miasta 1963-2013, Jastrzębie-Zdrój 2013.
Czytany 3248 razy
Ostatnio zmieniany wtorek, 09 lipca 2024 20:28

Marcin Boratyn

Marcin Boratyn – historyk, muzealnik, kierownik Galerii Historii Miasta. Redaktor „Biuletynu GHM” i autor wielu pozycji książkowych poświęconych historii Jastrzębia-Zdroju.

Najczęściej czytane

Słowa kluczowe