Deprecated: Function strftime() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/zwach/jaspedia.jasnet.pl/public_html/module/Index/text.php on line 35

Deprecated: Function strftime() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/zwach/jaspedia.jasnet.pl/public_html/module/Index/text.php on line 36
JASPedia

Architektura poniedziałek, 16 czerwca 2014 15:34   |  

Szkoła podstawowa w Jastrzębiu Dolnym

Szkoła podstawowa w Jastrzębiu Dolnym

Szkoła dla dzieci z Jastrzębia Dolnego powstała w 1896 r. Do tej pory dziatwa w wieku szkolnym uczęszczała do szkoły w Jastrzębiu Górnym. Pierwszym kierownikiem nowej szkoły był Albert Titze, a po nim kolejno Józef Łatka i Antoni Kosellek. W 1908 r. szkoła ze względu na wzrost liczby dzieci została rozbudowana i w takim kształcie przetrwała do końca swojego istnienia.

Po przyłączeniu Jastrzębia do Polski kierownikiem szkoły został Wilhelm Pawelec zastąpiony w 1934 r. przez Jana Korusa. W okresie międzywojennym w gronie nauczycieli była m. in. Agnieszka Pająk i Weronika Freiherr, która na dwa dni przed wybuchem wojny poślubiła nauczyciela ze Skrzyszowa Ludwika Lupę.

Okres okupacji przyniósł duże zmiany. Polscy nauczyciele zostali zastąpieni przez niemieckich pedagogów, którym przewodniczył kierownik szkoły Berndt. Poza nim pracowała tu m. in. jego żona oraz pani Weber.

W pierwszym roku po pokonaniu nazistowskich Niemiec kierownikiem szkoły ponownie został Pawelec, który pracował także w miejscowym Urzędzie Stanu Cywilnego. Rok później kierownictwo szkoły przejął Alojzy Machej, a od 1948 r. na tym stanowisku przebywał Józef Tkocz, który był także uzdolnionym artystą. Po nim w 1961 r. funkcję objął Ludwik Lupa, a w latach 1968-1971, czyli do końca istnienia szkoły podstawowej, kierownikiem był Ryszard Błaszczok. Grono pedagogiczne tworzyli m. in. przedwojenni nauczyciele oraz nowa siła,  wśród których byli m. in.: Walotka, Śmiałkowska, Rduch, Serwotka, Simka oraz Kapusta.

Po zakończeniu działalność szkoły podstawowej, przez 5 lat w budynku funkcjonowała szkoła zawodowa. Pod koniec lat 90. obiekt został zburzony, a w jego miejscu została wzniesiona stacja paliw, która istnieje do dziś.

Poza nauczycielami warto wymienić kilku znakomitych uczni tejże szkoły. Tu swoją edukację zapoczątkował prezydent Jastrzębia-Zdroju Władysław Czyż, wiceprezydent naszego miasta Franciszek Cnota, redaktor naczelny „Gościa Niedzielnego” ks. Stanisław Tkocz, ambasador RP w Laosie prof. Henryk Goik czy reżyser teatralny Krystian Lupa.

Źródła:

  • Schematismus des Bisthums Breslau und seines Delegatur-Bezirks für das Jahr 1897, 1902, 1907, 1912,
  • Schematismus öffentlichen katolischen Und evangelischen Volkssdchulen des Reg. –Bez. Oppeln, Breslau 1900, 1911.
  • Schematyzm Diecezji Śląskiej 1927, 1930, 1932
  • Musioł L., Kronika parafii św. Katarzyny w Jastrzębiu Górnym, Jastrzębie Górne 1957. (z późniejszymi zapiskami)
  • Fudziński J., Wypis z kroniki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Jastrzębiu Dolnym 1979. Maszynopis niepublikowany.
Czytany 2065 razy
Ostatnio zmieniany sobota, 13 lipca 2024 06:42

Dariusz Mazur

Pasjonat lokalnej historii. Kolekcjoner oraz autor wielu artykułów o przeszłości Jastrzębia.

Najczęściej czytane

Słowa kluczowe