Deprecated: Function strftime() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/zwach/jaspedia.jasnet.pl/public_html/module/Index/text.php on line 35

Deprecated: Function strftime() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/zwach/jaspedia.jasnet.pl/public_html/module/Index/text.php on line 36
JASPedia

Publikacje i media wtorek, 11 listopada 2014 14:52   |  

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Konopnickiej w Jastrzębiu-Zdroju 1912-2012


Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Konopnickiej w Jastrzębiu-Zdroju 1912-2012 – monografia wydana z okazji jubileuszu 100. rocznicy założenia szkoły w Bziu Górnym.


Publikacja wydana z okazji 100-lecia działalności szkoły. Jej autorkami są: Krystyna Matera – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15, Zespołu Szkół nr 13 a także Gimnazjum nr 11 oraz Urszula Niemczyk - wicedyrektora Zespołu Szkół nr 13 w Jastrzębiu-Zdroju Bziu.

Spis treści:
Słowo wstępne Prezydenta
Od autorek
Patronka szkoły – Maria Konopnicka


Cześć I Szkolnictwo w Bziu w latach 1679-1911
1.Środowisko geograficzne i społeczno-gospodarcze miejscowości Bzie
2.Początki szkolnictwa oraz jego rozwój do roku 1911

Część II Dzieje „Piętnastki”
1.Nowa szkoła w Bziu Górnym
2.Czas okupacji 1939-1945
3.Baza materialna szkoły po II wojnie światowej
4.Organizacja szkoły w latach powojennych
5.Kadra dydaktyczno-administracyjna w latach 1945-2012
  1)Dyrektorzy szkoły
  2) Wicedyrektorzy szkoły
  3) Nauczyciel - doradca metodyczny
  4) Grono nauczycielskie
  5) Pracownicy administracji
6.Sprzymierzeńcy szkoły
  1) Szkolna służba zdrowia
  2)Komitet Rodzicielski
  3) Zakłady opiekuńcze szkoły
  4) Sponsorzy szkoły
7.Formy aktywności dzieci i młodzieży (organizacje młodzieżowe i zajęcia pozalekcyjne)
  1) "święto pieśni"
  2) Spóldzielnia uczniowska
  3) Szxkolna Kasa Oszczędności
  4) Związek Harcerstwa Polskiego, Zuchy
  5) Szkolne Koło Krajoznawczo-Tyrystyczne
  6) Szkolne Koło PCK
  7) Liga Ochrony Kraju
  8) Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej
  9) Samorząd Uczniowski
  10) Gazetki szkolne
  11) Wycieczki szkolne
  12) Przedstawienia teatralne, Jasełka
  13) Chór szkolny, zespoły wokalne, muzyczne i taneczne
  14) Kółka przedmiotowe, gry i zabawy ogólnorozwojowe
  15) Innowacje pedagogiczne, programy autorskie, projekty edukacyjne
  16) Uroczystości szkolne
  17) Inne działania szkoły
  18) Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 15 w ZS 13 w Jastrzębiu-Zdroju w roku stulecia
Część III Absolwenci szkoły
1.Absolwenci Szkoły Podstawowej nr 15 im. Marii Konopnickiej w latach 1946-2011
  1) Absolwenci szkoły
  2) Wspomnienia dzieci, którym niedane było zostać absolwentami szkoły
  3) Uczniowie Powszechnej Szkoły Polskiej, a potem szkoły niemieckiej
  4) Imienny wykaz absolwentów szkoły
2.Wspomnienia absolwentów
  Gertruda Smarsły zd. Solich "Wspomnienie"
  Ewelina Janecka "Wspomnienie lat szkolnych"
  Bogusława Rempega zd. Piechaczek "Wspomnienie z podstawówki"
  Gabriela Piechaczek-Ogierman "Refleksje o mojej szkole"
  Relacje z uczniowskich zeszytów
3.Spotkania absolwentów szkoły
Bibliografia

Notka bibliograficzna:
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Konopnickiej w Jastrzębiu-Zdroju 1912-2012. Praca monograficzna wydana z okazji Jubileuszu 100 rocznicy założenia szkoły, Krystyna Matera, Urszula Niemczyk, Jastrzębie-Zdrój 2012
Wydawca i druk: Drukarnia Oldprint s.c.
ISBN: 83-88415-25-5
Stron: 356

Źródła:

  • Matera K., Niemczyk U., Szkoła Podstawowa nr 15 im. Marii Konopnickiej w Jastrzębiu-Zdroju 1912-2012. Praca monograficzna wydana z okazji Jubileuszu 100. Rocznicy założenia szkoły, Jastrzębie-Zdrój 2012
Czytany 2741 razy
Ostatnio zmieniany sobota, 13 kwietnia 2024 21:49

Dariusz Mazur

Pasjonat lokalnej historii. Kolekcjoner oraz autor wielu artykułów o przeszłości Jastrzębia.

Najczęściej czytane

Słowa kluczowe