Deprecated: Function strftime() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/zwach/jaspedia.jasnet.pl/public_html/module/Index/text.php on line 35

Deprecated: Function strftime() is deprecated in /home/klient.dhosting.pl/zwach/jaspedia.jasnet.pl/public_html/module/Index/text.php on line 36
JASPedia

Źródła poniedziałek, 18 maja 2015 21:38   |  

Ziemia jastrzębska A.D. 1933 w „Podręczniku powiatu pszczyńskiego”

Gmina Borynia

Nazwy części gminy: Lasoki, Górna i Dolna Borynia, Odpolany.

Ilość mieszkańców: 823. Katolików 732. Ewangelików 90. Żydów 1.

Obszar ziemi: 819 ha, 52 a, 62 m kw. Z tego mniej więcej: 700 ha pod pługiem, 95 ha łąk, 15 ha lasów, 1 ha stawów. Ziemia orna 4 klasy.

Naczelnik gminy: Michał Dziadek.

Sekretarz gminy: Michał Dziadek.

Urząd Okręgowy: Pawłowice, Tel. 22.

Urząd Stanu Cywilnego: Borynia.

Stacja kolejowa: Warszowice, 7,5 km.

Poczta: Szeroka, 2 km.

Policja: Pawłowice, Tel. 13.

Sąd grodzki: Żory.

Kościół kat.: Krzyżowice.

Szkoła powszechna: szkoła kat.-polska 3 klasowa. 110 dzieci kat., 13 ew. Kierownik szkoły: Marjan Gerzek. Nauczyciele: Marja Lechówna.

Powiatowy Urząd Szkolny: Mikołów.

Klasztor: Zakład Panny Marji, pielęgnowanie chorych poza domem, roboty ręczne – 3 siostry.

Handel, przemysł, rzemiosło, wolne zawody:

Gospody, zakłady gastronom.:

Tabor Marja, zakł. gastronom., gospoda, tow. mieszane.

Dziadek Michał, handel piwa w butelkach.

Gorzelnie:

Zawilska Józefa, gorzelnia rolnicza.

Kolonjalne towary:

Stronczek Wilhelm, skład towarów kolonjalnych.

Mieszane towary:

Dziadek Franciszek, handel tow. mieszanych.

Tabor Marja, handel tow. mieszanych i gospoda.

 

Gmina Bzie Dolne

Osady, kolonje etc.: Bagienko, Szyrówka.

Ilość mieszkańców: 401. Katolików 157. Ewangelików: 244.

Obszar ziemi: 362 ha, 87 a. Z tego: 263 ha pod pługiem, 35 ha łąk. Ziemia orna klasy 5 i 6.

Naczelnik gminy: Cyprian Andrzej.

Sekretarz gminy: Ciupek Paweł.

Urząd Okręgowy: Pawłowice – Tel. nr 22.

Urząd Stanu Cywilnego: Bzie Zameckie.

Rozjemca: Reczek Rudolf, kierownik szkoły.

Stacja kolejowa: Bzie Górne, 5 km.

Poczta: Golasowice, 3 km.

Policja: Golasowice – Tel. nr 8.

Sąd Grodzki: Żory.

Kościół katolicki: Bzie Górne.

Szkoła powszechna: Bzie Zameckie.

Handel, przemysł, rzemiosło, wolne zawody:

Gospody, zakłady gastronomiczne:

Gibiec Jan, gospoda, wyszynk trunków i handel tow. kolonjaln.

Kolonjalne towary:

Gibiec Jan, handel towarów kolonjalnych i gospoda.

Kowalstwo:

Filip Andrzej, warsztat kowalski.

Stolarstwo:

Luks Jerzy, stolarz.

 

Gmina Bzie Górne

Nazwy części gminy: Bzie Średnie, Korusowiec.

Ilość mieszkańców: 769. Katolików: 664. Ewangelików: 105.

Obszar ziemi: 641,71 ha. Z tego 542 ha pod pługiem, 39 ha łąk, 16 ha łąk lasów, 2,5 ha stawów. Ziemia orna 3 klasy.

Naczelnik gminy: Stencel Tomasz.

Sekretarz gminy: Krupa Wilhelm.

Urząd Okręgowy: Pawłowice – Tel. nr 22.

Urząd Stanu Cywilnego: Bzie w Bziu Zameckim.

Rozjemca: Buś Ignacy, Bzie Górne.

Stacja kolejowa: Bzie Górne.

Poczta: Pawłowice, 6 km.

Policja: Golasowice – Tel. nr 8.

Sąd Grodzki: Żory.

Kościół katolicki: św. Piotra i Pawła. Ks. prob. Fuchs Jan. Dusz 1455.

Szkoła powszechna: Polsko-katolicka szkoła 160 dzieci. Kierownik: Buś Ignacy. Nauczyciele: Hakówna Anna i Krzystkówna Marja. Polsko-ewangelicka szkoła 40 dzieci. Kierownik: Jasiok Ludwik.

Powiatowy Urząd Szkolny: Mikołów.

Akuszerka: Hanuskowa Ludwika.

Handel, przemysł, rzemiosło, wolne zawody:

Gospoda, wyszynk trunków, zakł. gastronom.:

Dziwoki Wojciech, gospoda, wyszynk trunków, rzeźnictwo.

Mąka handel:

Krupa Franciszek, handel mąką.

Mięso, handel, wyroby, rzeźnictwa:

Dziwoki Wojciech, handel mięsem, wyroby, rzeźnictwo, gospoda.

Niesłańczyk Alfons, handel bydła i nierogacizny.

Mieszane towary, handel:

Malcher Robert, handel towarów mieszanych, nawozy.

Mleko, nabiał, handel:

Blechorzowa Elżbieta, handel nabiałem i drobiem.

Nawozy sztuczne, handel:

Malcher Robert, handel nawozów sztucznych, towarów mieszanych, handel węglem.

Węglem handel:

Kolon Juljusz, handel węglem.

 

Gmina Bzie Zameckie

Kolonje: Skerbenja, kolonja Jana, kolonja Zamecka.

Ilość mieszkańców: 619. Katolików: 424. Ewangelików: 195.

Obszar ziemi: 627 ha 33 a. Z tego: 449 ha pod pługiem, 31 ha łąk, 95 ha lasów, 4 ha stawów. Ziemia orna 4 i 5 klasy.

Naczelnik gminy: Szlezak Franciszek.

Sekretarz gminy: Krupa Wilhelm.

Urząd Okręgowy: Pawłowice – Tel. nr 22.

Urząd Stanu Cywilnego: Bzie Zameckie.

Rozjemca: Buś Ignacy, Bzie Górne.

Stacja kolejowa: Bzie Górne, 3 km.

Poczta: Pawłowice.

Policja: Golasowice – Tel. nr 8.

Sąd Grodzki: Żory.

Kościół katolicki: Bzie Górne.

Szkoła powszechna: polska szkoła katolicka 2 klasowa. 70 dzieci. Kierownik szk.: Reczek Rudolf.

Powiatowy Urząd Szkolny: Mikołów.

Handel, przemysł, rzemiosło, wolne zawody:

Gospody:

Mazurek Konstanty, gospoda, wyszynk trunków, handel towarów mieszanych, skup bydła i nierogacizny.

Mięso:

Malcher Leopold, skup bydła i nierogacizny.

Mazurek Konsanty, skup bydła i nierogaciny.

Mieszane towary:

Malcher Leopold, handel towarów mieszanych, gospoda i skup bydła.

Mleko:

Buchta Marja, handel nabiałem i drobiem.

Piekarnia:

Motyka Paweł, piekarnia i handel pieczywem.

 

Gmina Pniówek

Ilość mieszkańców: 305. Katolików: 187, Ewangelików: 118.

Obszar ziemi: 246,5 ha. Z tego 200 ha pod pługiem, 2 ha łąk, 30 ha lasów. Ziemia orna 4 klasy.

Naczelnik gminy: Tekla Paweł.

Sekretarz gminy: Buś Ignacy, kier. szkoły.

Urząd Okręgowy: Pawłowice. Tel. 22.

Urząd Stanu Cywilnego: Bzie w Bziu Zameckiem.

Rozjemca: Ignacy Buś, Bzie Górne.

Stacja kolejowa: Pawłowice, 3 km.

Poczta: Pawłowice, 3 km.

Policja: Pawłowice. Tel. 13.

Sąd Grodzki: Żory.

Kościół katolicki: Bzie Górne.

Szkoła powszechna: w Bziu Górnym.

Powiatowy Urząd Szkolny: Mikołów.

Handel, przemysł, rzemiosło, wolne zawody:

Gospody, zakłady gastronomiczne, wyszynk trunków:

Gogołka Ludwik, gospoda, zakł. gastronom., wyszynk trunków.

 

Gmina Szeroka

Nazwa części gminy: Kąty, Odpolany.

Ilość mieszkańców: 1247. Katolików: 1243. Ewangelików: 4.

Obszar ziemi: 1035,03,18 ha. Z tego 828,59 ha pod pługiem, 70,96 ha łąk, 0,9 lasów. Ziemia orna 3 do 6 klasy.

Naczelnik gminy: Konstanty Karrosek.

Sekretarz gminy: Szkróbka Franciszek.

Urząd Okręgowy: Pawłowice. Tel. 22.

Urząd Stanu Cywilnego: Borynia.

Rozjemca: Lepszy Józef, Szeroka.

Stacja kolejowa: Warszowice, 8 km, Jastrzęb, 4 km, Żory, 8 km.

Poczta: w miejscu.

Policja: Pawłowice. Tel. 13.

Sąd Grodzki: Żory.

Kościół katolicki: Wszystkich Świętych. Ks. proboszcz Jan Mencler, 1345 dusz.

Szkoła powszechna: 5 klas. polsko-katol. szkoła. 242 dzieci. Kierownik: Stanisław Pacha. Nauczyciele: Maślańcówna St., Filipkówna Stefanja. Zdumkówna Jadw.

Powiatowy Urząd Szkolny: Mikołów.

Akuszerka: Fajkisowa Agnieszka.

Handel, przemysł, rzemiosło, wolne zawody:

Gospody, zakł. gastronom., wyszynk trunków:

Pieczka Paweł, gospoda, zakł. gastron., wysz. trunków, sala i scena.

Rojek Paweł, gospoda, zakł. gastron., wyszynk trunków, rzeźnictwo.

Kolonjalne towary, handel:

Herman Marja, handel tow. kolonjalnych.

Krawiectwa:

Buchalikowa Marja, krawiectwo, handel tow. mieszanych.

Herman Antoni, zakład krawiecki.

Otremba Franciszek, zakład krawiecki.

Mąka, handel:

Tyman Jan i Ska, handel mąką.

Mięso, handel, wyroby, rzeźnictwo:

Gettler Jan, handel mięsa, wyroby, rzeźnictwo.

Malcher Paweł, handel mięsa, wyroby, rzeźnictwo, tow. spoż.

Rojek Paweł, handel mięsa, wyroby, rzeźnictwo, gospoda.

Mieszane towary, handel:

Buchalikowa Marja, handel tow. mieszanych, krawiectwo.

Weissmann Joachim, handel tow. mieszanych, handel pieczywem, piekarnia. Telefon 4.

Mleko, handel:

Michalik Alojzy, handel wapnem, nawozami i mlekiem.

Nawozy sztuczne:

Michalik Alojzy, handel nawozami, wapnem, mlekiem.

Piekarnie, handel pieczywem:

Weissman Joachim, piekarnia, handel pieczywem, tow. miesz. Tel. 4.

Spożywcze towary, handel:

Malcher Paweł, handel art. spożywczych, rzeźnictwo.

Wapno, handel:

Michalik Alojzy, handel wapnem, nawozami, mlekiem.

Źródła:

  • Podręcznik powiatu pszczyńskiego (Wojew. Śląskie). Styczeń 1933 r., Pszczyna 1933.
Czytany 1558 razy
Ostatnio zmieniany niedziela, 14 lipca 2024 08:33

Marcin Boratyn

Marcin Boratyn – historyk, muzealnik, kierownik Galerii Historii Miasta. Redaktor „Biuletynu GHM” i autor wielu pozycji książkowych poświęconych historii Jastrzębia-Zdroju.

Najczęściej czytane

Słowa kluczowe